Print Page

Font Size:
การบริการ
  • img_120123_094539220779684
  • img_010621_0931021448385353
  • img_250721_0207181599286001

ดูแลโดยวิศวกรชำนาญการ ด้วยบริการด้านวิศวกรรมจากมิตซูบิชิ

Mitsubishi Electric มีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถรองรับการทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งนอกจากการให้บริการด้านเทคนิคระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะวิศวกรชำนาญการ ซึ่งเป็นกำลังหลักในการให้บริการด้านวิศวกรรม แก่ผู้ประกอบการในทุกโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
 

การสนับสนุนบริการด้านวิศวกรรมจากมิตซูบิชิเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

บริการด้านวิศวกรรมจากมิตซูบิชิ เป็นบริการที่ถูกออกแบบมาอย่างครอบคลุมกับความคาดหวังของลูกค้า โดยมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด ด้วยบริการให้คำปรึกษาการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการสนับสนุนและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ให้เทคโนโลยีของ Mitsubishi Electric สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบไปพร้อมกับระบบของลูกค้า เพื่อมอบผลลัพธ์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งในแง่ของเวลาและประสิทธิภาพ


photo_services_07
บริการของเรา
การสนับสนุนด้วยบริการให้คำปรึกษา
การสนับสนุนด้วยบริการให้คำปรึกษา

ด้วยบริการให้คำปรึกษาการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีความคล่องแคล่วถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น โดยจะให้คำแนะนำทั้งในการแก้ไขปัญหา การดำเนินงาน และการเขียนโปรแกรม หรือปัญหาจากบริการด้านเทคนิคในอุตสาหกรรม เช่น การวินิจฉัยความผิดพลาดในการเปลี่ยนโมดูลจนเกิดข้อบกพร่อง หรือการแนะนำทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ตามสภาพที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของคุณ

การบริการด้านเทคนิค
การบริการด้านเทคนิค

ให้บริการแก้ไขปัญหา ด้วยทีมวิศวกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์การวินิจฉัย และเครื่องมืออะไหล่ทดแทนที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้าน รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้วยบริการออกแบบโปรแกรมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีโซลูชันประเมินประสิทธิภาพของระบบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานสู่ระดับสูงสุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (Mitsubishi Electric Factory Automation) เพื่อทำการจัดเก็บ และนำข้อมูลความรู้ที่มีประสิทธิภาพระดับโลก มาใช้สนับสนุนลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

บริการซ่อมบำรุง
บริการซ่อมบำรุง

วิศวกรของเราทุกคน ที่รับผิดชอบด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ ได้ผ่านการฝึกอบรมจาก Mitsubishi Electric ในประเทศญี่ปุ่นโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าเครื่องมือทดสอบซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับในประเทศญี่ปุ่น มาใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์หลังจากได้รับการซ่อมแซมแล้ว และในทุกครั้งที่มีการซ่อมแซม ข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้ในระบบของเราเพื่อนำไปปรับปรุง และเป็นความรู้ให้กับช่างเทคนิคต่อไป ซึ่งระยะเวลาการซ่อมแซมอาจใช้เวลาไม่ถึง 30 วัน เพราะกระบวนการซ่อมแซมทั้งหมดถูกดำเนินการในประเทศ อีกทั้งยังสามารถรับประกันได้ว่าบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มีราคาเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอินเวอร์เตอร์ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ และการบำรุงรักษาระยะไกลผ่านโมเด็ม GSM ด้วย

การต่อประกัน และการอัปเดตชุด CNC Controller
การต่อประกัน และการอัปเดตชุด CNC Controller

Mitsubishi Electric CNC มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เราจึงมีบริการหลังการขายที่คำนึงถึงความคุ้มค่าที่สุดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น EWC (Extended Warranty Contract) หรือการต่อประกัน 1 ปีสำหรับชุด CNC Controller หรือ หากกรณีที่ลูกค้ามีเครื่องเก่า ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็สามารถมาอัปเดต ปรับเป็นชุดใหม่ให้เหมือนได้เครื่อง CNC ใหม่แบบคุ้มราคาได้เช่นกัน

บริการการจัดส่งในวันถัดไป
บริการการจัดส่งในวันถัดไป

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของลูกค้าให้ได้มากที่สุด มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงพัฒนาระบบการจัดส่งเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเร่งด่วน โดยออร์เดอร์จะถูกจัดส่งในวันถัดไปหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งแรกในไทย: PLC ระดับ 1
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งแรกในไทย: PLC ระดับ 1

เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) ระดับ 1 ซึ่งเป็นที่แรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพในประเทศไทย

โปรแกรมบำรุงรักษาโรบอทรายปี
โปรแกรมบำรุงรักษาโรบอทรายปี

โปรแกรมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบรายปี เป็นโปรแกรมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต อันสืบเนื่องมาจากโรบอทหยุดการทำงานอย่างไม่ทราบสาเหตุ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโรบอท เพิ่มกำลังการผลิต และยืดอายุการใช้งานของโรบอทให้ยาวนานยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการทางเทคนิคจากระยะไกล
บริการทางเทคนิคจากระยะไกล

บริการทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาด้านการเขียนโปรแกรม หรือเกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำโปรแกรม โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด ที่คอยให้บริการซ่อมบำรุง และดูแลอย่างครอบคลุมทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์อัตโนมัติของโรงงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พีแอลซี เซอร์โว อินเวอร์เตอร์ หน้าจอสั่งการระบบสัมผัส (GOT) วิชันเซนเซอร์ ตัวอ่านบาร์โค้ด (Code Reader) ระบบ SCADA รวมไปถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots)

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านโซลูชันและการออกแบบโปรแกรม
บริการด้านโซลูชันและการออกแบบโปรแกรม

บริการด้านโซลูชันและบริการออกแบบโปรแกรมอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามคอนเซปต์ Changes For The Better และสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้บริการหลังการขาย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนโดยตรง และตอบสนองกับทุกความต้องการตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

Line Notification Solution
Line Notification Solution

โซลูชันใหม่ จาก Mitsubishi Electric ที่ช่วยแจ้งเตือนสถานะ หรือ ปัญหาการผลิตของเครื่องจักรไปยัง LINE Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานได้ทันที โดยสามารถติดตั้งร่วมกับโมดูล Mitsubishi C Intelligent Function Module (RD55UP12-V) และสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Linux® ได้อีกด้วย